Konkurs na wydarzenie muzealne roku Województwa Dolnośląskiego

Z przyjemnością zapraszamy wszystkie dolnośląskie muzea do udziału w II edycji Konkursu na muzealne wydarzenia roku Województwa Dolnośląskiego i do zgłaszania zrealizowanych w 2023 roku projektów. Konkurs – współorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Muzealników Polskich – stawia sobie za cel promowanie najwybitniejszych dokonań dolnośląskich muzeów w obszarach takich, jak:

  • wystawy regionalne
  • wystawy historyczne
  • wystawy sztuki
  • przedsięwzięcia edukacyjne niezwiązane z wystawami czasowymi
  • projekty naukowo-badawcze

Nagrody w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane przez Kapitułę Konkursu, w której skład wchodzą autorytety w zakresie dolnośląskiej kultury, muzealnictwa i mediów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2024 r. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu dostępnym tutaj.

Lista Laureatów I edycji Konkursu dostępna tutaj.